Fremtiden skriger på nærvær

Created: lør, 05/06/2006 - 03:30

Jo yngre man er, jo større opleves behovet for at kunne være nærværende og til stede i nuet, viser undersøgelse. Men fremover bliver det et krav, at man kan være nærværende - både privat og på jobbet, siger fremtidsforsker.

Nærvær og koncentration i samværet med andre mennesker er en mangelvare for rigtig mange af os. Problemet er så stort, at mere end hver tredje af os direkte føler behov for at være en mere nærværende person.

Det viser en Gallupundersøgelse af danskernes forhold til begrebet »nærvær«. Undersøgelsen er repræsentativ og bygger på interviews med 801 voksne danskere.

Undersøgelsen viser, at det er blandt de yngre danskere og i børnefamilierne, det kniber mest med at leve i nuet. 60 pct. af alle med hjemmeboende børn oplyser f.eks, at de jævnligt har svært ved at koncentrere sig om det, de er i gang med lige nu. Det samme gælder »kun« 35 pct. af voksne uden børn hjemme.

Ifølge fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, partner i firmaet Future Navigator, ligger der to tendenser bag følelsen af, at vi ikke er nærværende nok.

Det er typisk for moderne forældre, især mødre, at de er meget fokuserede at være gode og nærværende forældre.

»Jeg har rejst i Thailand, og der tænkte mødrene ikke ret meget på, at de skulle være nærværende og give børnene kvalitetstid osv. De var der bare. Men herhjemme har vi jo reelt aldrig haft så meget tid som i dag, hvor vi også i store træk er sunde og raske og har penge nok, og hvor de fleste børn jo oven i købet også har en far, der tager sig af dem og interesserer sig for dem. Behovet for nærvær er derfor til dels et overskudsfænomen,« siger hun.

Omvendt er der vitterligt et stort pres på familierne i det såkaldt døgnåbne samfund, hvor vi altid er online på mail og mobil og hele tiden er i gang med nye projekter på alle områder af tilværelsen. Alle de muligheder har vi slet ikke lært at omgås og administrere endnu, siger Liselotte Lyngsø og peger på, hvor svært det kan være for mange bare at slukke for mobilen og lade være med at tjekke mail konstant.

»Alt det gør os fraværende over for børnene og får os til at sige »Lige om lidt skat,« hele tiden, hvilket forstærker den dårlige samvittighed. Og så ryger vi ud i de her quick-fix, hvor vi siger til os selv, at når bare denne her opgave er overstået, så bliver det hele anderledes, og fra på søndag skal vi have rigtig meget tid og nærhed.«FØR I TIDEN havde man også travle perioder, men når man så endelig havde fået det gode job eller købt sit hus, så kom der ro på igen i en meget lang periode.

»Sådan er det ikke mere - i dag er mange af os hele tiden på vej. Vi kysser måske lidt på en frø et par år, mens vi venter på, at den helt rigtige prins dukker op. Vi er hele tiden på jagt efter et endnu mere meningsfyldt job, en endnu bedre bolig osv. Når vi så samtidig er online 24 timer i døgnet, ender livet med at være turbulent hele tiden, og det, at vi hele tiden er på vej til det næste punkt på dagsordenen gør os fraværende,« siger Liselotte Lyngsø.

Faresignalerne er netop, når vi ikke længere kan finde ud af at være off-line.

»Der er jo mange, der er begyndt at gå rundt med de her Blackberries, som sender alle mails videre til mobilen med det samme, og så er det jo nærmest umuligt ikke lige at læse den. Men selv om du ikke selv synes, det er et problem, så er der jo tit omgivelser i form af ægtefælle, børn, venner og måske kolleger, der gerne vil have nærvær med dig. Det er efterhånden sådan på konferencer og til møder, at folk ikke taler sammen i pausen, fordi de snakker i mobil eller ordner mail,« siger hun.

Liselotte Lyngsø mener, at et af fremtidens succeskriterier netop bliver, at man kan finde ud af at være nærværende som person. Både privat og på jobbet.

»Det vil simpelthen blive en kvalifikation for fremtidens chefer, at de kan få folk til at føle sig levende og til stede, så de ikke fortaber sig i rutiner og pligtopgaver, men kan koble fra og få overskud til at tænke nye tanker og dermed sikre innovation og kreativitet,« siger hun.

Også på hjemmefronten vil vi efterhånden udvikle nye redskaber, som skal sikre, at vi ikke brænder sammen, men i stedet lærer at sortere i alle mulighederne.

»Jeg kender f.eks. et ægtepar, som har sat tre kvarter af hver morgen, før de står op, til bare at være sammen med deres datter. Så sidder de i dobbeltsengen og hygger sig. De ved, at resten af dagen er fyldt med så mange krav og udfordringer for dem alle tre, at de ikke kan forvente at få kvalitetstid sammen senere på dagen.«