Børnene er populære - og meget krævende

Modified: tir, 05/10/2005 - 09:00
Created: tir, 05/10/2005 - 03:30


Børnefamilierne har slået rod i København og præger bybilledet. Men med de kære små følger store omvæltninger, siger pædagogernes forening BUPL. Københavns Kommune ruster sig til opgaven med en børneplan.

Det er efterhånden ikke usædvanligt at se klynger af barnevogne parkeret foran Østerbros mange fortovscaféer.

Børnefamilierne har gjort deres indtog i København og derfor har kommunens Familie- og arbejdsmarkedsudvalg afsat 2 milliarder kroner til den nye generation københavnere de næste to år.

Børneplanen indebærer, at der er afsat 1,1 mia. kr. til skoleområdet og 0,9 mia. kr. til dagpasningsområdet til og med 2007. Der skal bl.a. etableres 3000 nye dagtilbudspladser frem til 2008 ved både at bygge nye børneinstitutioner og give bedre mulighed for fleksibel børnepasning.

»I Børneplanen er der afsat resurser til at imødekomme de mange nye børn, der får behov for en institutionsplads i de kommende år. Nogle institutioner får pludselig en masse små børn, og der er det rimeligt, at give dem en kompensation. Nu vil jeg foreslå de andre parter i Børneplankredsen, at vi drøfter, hvordan vi laver en fornuftig model,« siger Bo Asmus Kjeldgaard, Familie- og arbejdsmarkedsborgmester (SF).

1. januar 2004 var der ca. 37.100 børn i alderen 0-5 år i Københavns Kommune og det antal forventes at stige med ca. 1.500 børn indtil 2009.

Men Børneplanen møder også kritik fra fagfolk på grund af dens manglende visioner og fleksibilitet i forhold til at løse opgaven med at sørge for pasnings- og fritidstilbud til de mange nye københavnere.

Formanden for BUPL i København, Henriette Brockdorff, er blandt andet nervøs for, at institutionernes personalenormeringer er gjort for fleksible.

»Vi tilslutter os selvfølgelig Børneplanen, men rent styringsmæssigt har man gjort institutionerne sårbare og fjernet deres sikkerhedsnet. De bliver forsømt og underlagt usikre markedsvilkår og dét, der er vigtigt for børn er netop tryghed og kontinuitet. Hvis man skal sikre børnene nogle udfordringer og tilbud, så skal det faglige niveau også være i orden,« siger Henriette Brockdorff.

Noget af det, der trækker børnefamilierne til storbyen er blandt andet den gennemgribende renovering københavn har været igennem de seneste år. Nye, grønne baggårde, bedre fritidstilbud, og et blomstrende arbejdsmarked er nogle af de faktorer, der gør at København til forskel fra resten af landet har en stadigt yngre befolkning.

Det er således en anden profil end tidligere, der kendetegner gennemsnitskøbenhavneren. De er yngre, veluddannede og kvalitetsbevidste.

»Vi kan mærke, at kravene er blevet anderledes. Der er kommet en større bevidsthed fra forældrene, om den service, de mener deres barn skal have. Men der er da også noget positivt i, at forældrene blander sig,« siger Henriette Brockdorff.